נעמי שמר 23 - 951,500 ש"ח קרקע ליח"ד

נשוא השומה מהווה חלק מזכויות במגרש לבניית בנין מגורים המכיל 17 דירות ברחוב נעמי שמר 23 בשכונת נוה זמר בצפון רעננה. המגרש בצד המערבי של הרחוב, בחלק הצפוני שלו, בקטע שבין רחוב יהודה עמיחי בצפון ורחוב דליה רביקוביץ בדרום. רחוב נעמי שמר מהווה את ציר הכניסה המערבי לשכונה מצומת הרחובות ויצמן, הנשיאים ונעמי שמר. המגרש גובל, מדרום בשטח ציבורי פתוח הממוקם בפינת הרחובות נעמי שמר ודליה רביקוביץ ומצפון במגרש שבו הוחל בבצוע פרויקט מגורים.
שכונת נוה זמר שכונה חדשה הנבנית בשנים האחרונות בצפון רעננה על מתחם קרקע חקלאית שהופשרה לבניה. השכונה בתנופת בניה, כוללת בנייני מגורים מאוכלסים, לצד בניינים בהליך בניה ומגרשי מגורים ריקים. השכונה מאופיינת בבניה רוויה למגורים לצד מוסדות ציבור ושטחים פתוחים.
חלקה 185 בגוש 7661, עם חזית מזרחית לרחוב נעמי שמר, בשטח רשום של 1,527 מ"ר.
הפיתוח הסביבתי חסר וכולל סלילה חלקית של כבישים ללא מדרכות וללא פיתוח מלא של שטחי הציבור.
תשתיות מים, ביוב וחשמל הושלמו.

לעיון בפסיקה