נורדאו 99

הנכס הנדון ממוקם בסמוך לקרן הצפון-מזרחית של מפגש הרחובות שדרות נורדאו ואלכסנדר ינאי, בסמוך (וממערב) לרחוב אבן גבירול, בצפון הישן (החלק הצפוני) של העיר תל אביב- יפו.
שדרות נורדאו הינו רחוב דו סטרי רחב ידיים במרכזו שדרה, המחבר בין רחוב אבן גבירול במזרח לרחוב הירקון במערב. רחוב אלכסנדר ינאי הינו חד סטרי המחבר בין רחוב יוחנן הורקנוס בצפון לשדרות נורדאו בדרום.
סביבת הנכס מאופיינת בבניה וותיקה של מבני מגורים בני 4-3 קומות. הפיתוח הסביבתי מלא.

חלקה 431 הינה בשטח רשום של 639 מ"ר. צורתה רגולרית דמוית מלבן, ולה חזית דרומית לשדרות נורדאו באורך של כ-21 מ' וחזית מערבית לרחוב אלכסנדר ינאי באורך של כ-29.5 מ'. על החלקה בנוי בניין מגורים בן 3 קומות מעל קומת קרקע חלקית ומקלט במרתף, המכיל בקומת הקרקע שלוש יחידות דיור ובכל אחת מהקומות הטיפוסיות ארבע יחידות דיור (סה"כ 15 יח"ד).
המבנה נבנה באמצע שנות החמישים. בעת הביקור בנכס נמצא כי המבנה במצב פיזי ותחזוקתי התואמים את גילו.
  • דרישת שמאי ועדה: 25,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
אין השבחה.
מקדם 0.4 לשטח מרפסת של 12 מ"ר. 
 

לעיון בפסיקה