נורדאו 86 - 3,750 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא הכרעתי הינו בית מגורים חד משפחתי, הבנוי על חלקה 247 בגוש 6666, בשטח רשום של 1,179 מ"ר, הפונה בחזית מערבית כלפי רח' נורדאו 86, בכפר שמריהו.
הנכס ממוקם בחלק הדרומי של כפר שמריהו בצמידות לגבול המוניציפלי של העיר הרצליה. סביבת הנכס מפותחת ומאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע חדשים לצד ותיקים. רחוב נורדאו הינו רח' ראשי, דו סטרי, המתחבר מרחוב המעפילים מצפון לרחוב הוז דב מדרום.
לחלקה מבנה רגולרי, דמוי מלבן. פני הקרקע מדורגים, כאשר מפלס פני הקרקע של החלק העורפי, נמוך בכ- 2 מ' מהחלק החזיתי. שטח החלקה נטו הינו כ- 1,128 מ"ר, זאת נוכח הפקעת שטח של כ- 51 מ"ר, בחזית החלקה.
במרכז החלקה בנוי בית מגורים ותיק, דו קומתי, מחופה בשיש, בשטח של כ- 330 מ"ר, בהתאם לטופוגרפיה של החלקה. המבנה כולל: חדר מגורים, 8 חדרי שינה, מטבח ו- 3 חדרי רחצה ושירותים. כ"כ בחצר בנוי מבנה עזר.
החצר מגוננת וכוללת ודק. בחזית החלקה קיימת חומה מבלוקים עם שער כניסה לכלי רכב.
קביעות שווי:
  • ערך: 3,750 ש"ח למ"ר מבונה