נווה רעים 25 - 800 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס נשוא השומה מהווה את חלקה 38 בגוש 6794, ששטחה הרשום 611 מ"ר, המבונה במבנה חד משפחתי צמוד קרקע הבנוי בקומת קרקע מעל קומת מרתף, רחוב נווה רעים 25, שכונת נווה מגן, רמת השרון.
שכונת "נווה מגן" הממוקמת בחלק הדרומי של העיר רמת השרון, הינה שכונה יוקרתית ומבוקשת, מאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע ותיקים וחדשים, הפיתוח הסביבתי מלא.
רחוב נווה רעים הינו רחוב פנימי ושקט מסתעף מרחוב הזית במזרח ומסתיים ברחוב שבטי ישראל במערב. נשוא השומה מצוי בחלקו המרכזי של הרחוב ומעברו המזרחי.
חלקה 38 בשטח של 611 מ"ר, צורתה טרפזית, עם חזית מערבית לרחוב נווה רעים. טופוגרפית הקרקע משתפלת ממערב למזרח.
החלקה מבונה בבית מגורים צמוד קרקע ותיק, בנוי בקומת קרקע בשטח של כ-121 מ"ר מעל קומת מרתף בשטח של כ-81 מ"ר (הגובה הפנימי 4.2 מ' במדידה פיזית בשטח) המצוי בחלק העורפי של הבניין, משתלב בהתאמה לטופוגרפיית המגרש וממנו יציאה לחצר העורפית. כמו כן, קומה א' בנויה וכוללת מערכת חדרים, חדר רחצה ושירותים בחלק החזיתי של המבנה ובחלק העורפי אולם ששימש בעבר כמשרד. לגבי החלק הבנוי בקומה א' בחזית המבנה קיימת מחלוקת בין השמאים לגבי חוקיות הבניה. המבנה מחופה טיח התזה, גגו רעפים בחזית ואיסכורית בעורף. החצר הינה בשני מפלסים, מגוננת וכוללת ערוגות צמחייה ועצי פזורים. בעורף המגרש ממוקם מחסן. המבנה מצוי במרכז החלקה.
קביעות שווי:
  • ערך: 800 ש"ח למ"ר מבונה