החלקה הנדונה בעלת צורה דמוית מלבן, שטחה הרשום 2,983 מ"ר ושטח נטו 2,455 מ"ר.
החלקה פונה בחזית מזרחית לרחוב משאבים.
הטופוגרפיה מישורית.
החלקה מחולקת ל-6 מגרשים לבנייה צמודת קרקע ובתחומה 3 מבני מגורים. הנכס הנדון מהווה את היחידה הדרום-מערבית בחלקה, המהווה מגרש ריק שצורתו מלבנית, בשטח 340 מ"ר.
הנכס שבנדון מהווה חלק מחלקה הממוקמת מעברו המערבי של רחוב משאבים ומעברו הצפוני של רחוב מצילתיים, בצפון הוד השרון. רחוב משאבים מהווה רחוב דו-סטרי (בקטע הנדון), היוצא מרחוב ההסתדרות מדרום ומסתיים ברחוב המייסדים ברמות השבים מצפון. רחוב מצילתיים מהווה רחוב ללא מוצא סלול אספלט, היוצא מרחוב משאבים ממזרח.
סביבת הנכס מאופיינת בבנייה צמודת קרקע דו-קומתית, דו משפחתית, לצד שטחים פתוחים.
הפיתוח הסביבתי חלקי וכולל, בין היתר: כבישים סלולים, מדרכות חלקיות, תאורת רחוב ותשתיות.
קביעות שווי:
  • ערך: 3,200 ש"ח למ"ר מבונה (מצב חדש)
    הערה #1: 3,550 ש"ח למ"ר מבונה (מצב קודם)