ממערב לרחוב 2040

הנכס שבנדון מהווה חלק מחטיבת קרקע בלתי מפותחת הממוקמת בגבולה הצפון מערבי של העיר תל-אביב, מערבית לרחוב 2040 וצפונית לרחוב פרופס.
סביבתה הקרובה של חטיבת הקרקע מאופיינת בבניה רוויה, חדשה ויוקרתית כדוגמת שכונת רמת אביב החדשה, הגוש הגדול ואזורי חן ופרויקטים למגורים דוגמת בלו, מגדלי נאמן וסי אנד סאן.
חלקה 265 ממוקמת כאמור בחטיבת קרקע בלתי מבונה, בשטח של 585 מ"ר, צורתה מלבנית, וגבולותיה: חלקה 6 מדרום, חלקה 259 ממערב, חלקה 264 ממזרח וחלקה 201 מצפון.
הפיתוח הסביבתי חלקי, המגרש ללא פיתוח.
הצדדים מסכימים כי תכנית תא/5000 אינה משביחה את הנכס.

לעיון בפסיקה