ממערב לרחוב 2040

הנכס שבנדון מהווה חלק מחטיבת קרקע בלתי מפותחת הממוקמת בגבולה הצפון מערבי של העיר תל-אביב, מערבית לרחוב 2040 וצפונית לרחוב פרופס.
סביבתה הקרובה של חטיבת הקרקע מאופיינת בבניה רוויה, חדשה ויוקרתית כדוגמת שכונת רמת אביב החדשה, הגוש הגדול ואזורי חן ופרויקטים למגורים דוגמת בלו, מגדלי נאמן וסי אנד סאן.
חלקה 265 ממוקמת כאמור בחטיבת קרקע בלתי מבונה, בשטח של 585 מ"ר, צורתה מלבנית, וגבולותיה: חלקה 6 מדרום, חלקה 259 ממערב, חלקה 264 ממזרח וחלקה 201 מצפון.
הפיתוח הסביבתי חלקי, המגרש ללא פיתוח.
  • שווי: 8,700 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
שווי קרקע ליח"ד אקו' מגלם שטח עיקרי 120 מ"ר + ממ"ד + מחסן + ג'1+ דירות גן + הצמדת מרתפים לדירות גן. שווי יח"ד זמינה 1,900,000 ₪ עפ"י ערכי השווי במצב החדש שנקבעו ע"י השמאים המכריעים בתכנית 3700 מגלמים דחייה למימוש של כ- 10 שנים בשיעור היוון של 6% - מקדם זמינות 0.55.
שווי בגישת ההיוון:
1,045,000 ₪ = ₪1,900,000 0.55X
 

לעיון בפסיקה