הנכס הנדון מהווה חלק מחלקה 23 שבגוש 6410, הכלולה במתחם תכנית הר/1202.
המתחם ממוקם דרומית לדרך מס' 531, וממערב לכביש מס' 40, בחלק הצפון מזרחי של הוד השרון.
חלקה 23 הנדונה מהווה חלקה מישורית ופנויה מבניה.
החלקה בעלת צורה הנדסית מלבנית עם חזית לרחוב כינרת.
הנכס הנישום מהווה שטח של כ- 200 מ"ר מכלל שטח החלקה.
חטיבת הקרקע מהווה ברובה שטחים חקלאיים מעובדים. מעברו הדרומי של המתחם מצויה שכונת מגורים וותיקה "גיל עמל" המאופיינת ברובה בבתים צמודי קרקע.
הפיתוח הסביבתי והתשתיות העירוניות הינם חלקיים. 
קביעות שווי:
  • ערך: 2,635 ש"ח למ"ר קרקע (מצב חדש)
    הערה #1: 1,200 ש"ח למ"ר קרקע (מצב קודם)