החלקות שבנדון מהוות חלק מחטיבת קרקע חקלאית בצפון מזרח העיר הוד השרון, ששטחה הכולל הינו כ- 1,287 ד'. חטיבת הקרקע ממוקמת מדרום לכביש 531, ממערב ומצפון לשכונת גיל עמל וממזרח לרח' אסירי ציון. חטיבת הקרקע כוללת, בנוסף לשטחים מעובדים גם מבני משק, סככות ומבנים חקלאיים לתעשיית ביצים.
החלקות הנדונות ממוקמות בחלק הדרומי של חטיבת הקרקע.
קביעות שווי:
  • ערך: 2,500 ש"ח למ"ר קרקע (מצב חדש)
    הערה #1: 1,100 ש"ח למ"ר קרקע (מצב קודם)