מזא"ה 63

הנכס הנדון מהווה דירת מגורים בשטח רשום של 66.5 מ"ר הכוללת 4/128 חלקים ברכוש המשותף במבנה מגורים בן שלוש קומות.
הנכס הינו מבנה לשימור בינלאומי. המבנה הוקם בשנות ה- 30 כמבנה בן 2 קומות ובשנת 1953 אושרה תוספת קומה ג'.
חלקה 42 בגוש 6941 אשר צורתה טרפזית בשטח רשום של 2,261.84 מ"ר, ממוקמת ברחוב מזא"ה בין קטעי הרחובות הבאים: מצדה המערבי שד' רוטשילד, ומצדה המזרחי מנחם בגין שהינו ציר תנועה ראשי. רחוב מאז"ה הינו רחוב חד סטרי.
הסביבה מאופיינת במבנים בני 4/3 קומות על קומת עמודים/מלאות והפיתוח הסביבתי מלא.
על החלקה בנויים שני בנינים, בניין מערבי ובניין מזרחי. לבניין 2 כניסות ובכל כניסה 6 יח"ד.
הדירה ממוקמת בבניין המערבי בצידו הדרומי. הדירה במצב פיזי סביר, אינה משופצת וכוללת 3 חדרי שינה, מטבח, חדר שירותים ורחצה, סלון, מרפסת מקורה. על הגג בנויים 2 חדרי יציאה לגג.
  • דרישת שמאי ועדה: 18,500 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
אין השבחה.

במקרה הנדון תכנית 2650 ב' אינה יוצרת השבחה בנוגע למיתוג בנכס הנדון.


 

לעיון בפסיקה