מורדי הגטאות 40 - 1,350 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון ממוקם בשכונת נווה עמל שהינה שכונת מגורים ותיקה בצפון מזרח העיר, המאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע ותיקים לצד חדשים.
רח' מורדי הגטאות הינו רחוב בצורת פרסה המתחיל ומסתיים ברחוב ברל כצנלסון. המגרש ממקום בחלק הצפון מערבי של הרחוב, מעברו המזרחי של הרחוב. בקטע הרחוב ליד הנכס הנדון, הרחוב חד סטרי.
המגרש הנדון מהווה את המחצית הצפונית של החלקה. על המגרש הנדון בנוי בית מגורים חד קומתי ותיק, בבניה פשוטה התואמת את גילו, מחופה גג רעפים. שטח הבית כ-50 מ"ר ולצידו חניה בשטח 33 מ"ר ומחסן בשטח של כ-5 מ"ר בעורף הבית. בכניסה לבית מדרגות אחדות. החצר מרוצפת בחזית.
הבית בנוי בקיר משותף עם בית בן 3 קומות מדרום, הבנוי על מגרש בצורת האות "ר" מדרום וממזרח לנכס הנדון.

 
  • שווי: 1,350 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה