מוהליבר 1 - 9,000 ש"ח למ"ר מבונה

חלקה 207 בגוש 6537 בשטח רשום של 3,153 מ"ר, בעלת צורה אי רגולרית. על החלקה בניין מגורים הכולל מרתף, שתי קומות מסחר, קומת עמודים מפולשת ומעליה 16 קומות מגורים. בכל קומה טיפוסית 4 יח"ד. הנכס הנדון הינו דירת מגורים בת 3 חדרים, בשטח רשום של 71 מ"ר, בקומה שמינית (5 בקומות המגורים) ומהווה את יח"ד הדרום מזרחית בקומה.
הנכס ממוקם ברחוב מוהליבר 1 פינת רחוב סוקלוב, בסמיכות למרכז העיר הרצליה. רחוב מוהליבר מהווה רחוב חד סטרי המחבר בין רחוב קהילת ציון במערב לרחוב העצמאות בדרום. רחוב סוקולוב הינו רחוב דו סטרי ראשי המחבר בין דרך ירושלים במזרח לרחוב ויצמן במערב. הסביבה מאופיינת בבניה רוויה ותיקה למגורים. בסמוך לנכס תחנת מגן דוד. הפיתוח הסביבתי מלא. 

 
  • שווי: 9,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה