מודיעין 29 - 650 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון הינו חלקה בשטח של 414 מ"ר בצורה אי רגולרית ועליו בית מגורים צמוד קרקע ותיק, הבנוי כחלק מבית דו משפחתי המצוי ברחוב מודיעין 29, רמת השרון.
הסביבה הינה אזור מגורים וותיק, הבניה באזור מאופיינת בבניה צמודת קרקע לצד בניה רוויה בת עד 4 קומות.
הנכס ממוקם בצומת הרחובות מודיעין אילת. רחוב מודיעין מהווה רחוב חד סיטרי מעגלי.
הפיתוח הסביבתי מלא ולאורכו קיימת בניה מעורבת של בניה וותיקה וחדישה כאחד.
החלקה אינה רגולרית ומהווה במקור חלק מחלקה גדולה יותר שפוצלה לשתי חלקות.
על הנכס בנוי בית מגורים ישן חד קומתי הבנוי בקיר משותף לבית שמצפון לו.
במועד הביקור נראה הנכס כנטוש מזה זמן רב.
קביעות שווי:
  • ערך: 650 ש"ח למ"ר מבונה