מבצע קדש 9א'

חלקה 249 בגוש 6627, ממוקמת ברחוב מבצע קדש, בשכונת תל ברוך, בתל אביב - יפו. שכונת תל ברוך מצויה בצידה הצפוני של העיר. להלן גבולותיה: מצפון - שכונת תל ברוך צפון; ממזרח - רחוב בני אפרים ומעברו שכונות נאות אפקה א' ו-ב'; ממערב - דרך איילון (כביש מס' 20; בסמוך למחלף קרן קיימת) ומעברו שכונות אפקה ומתחם אוניברסיטת תל אביב; מדרום שכונת מעוז אביב. רחוב מבצע קדש, הינו רחוב דו-סטרי, הממוקם בגבולה הדרומי של השכונה (בגבול עם שכונת מעוז אביב). תחילתו במערב ברחוב רפידים וסיומו במזרח ברחוב פנחס רוזן (המהווה ציר תנועה מרכזי).
הסביבה מאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע (בניה ותיקה לצד חדשה; בתחום שכונת תל ברוך), לצד מבני שיכוני רכבת וותיקים (בתחום שכונת מעוז אביב). הפיתוח הסביבתי מלא.
החלקה הינה בשטח רשום של 1,120 מ"ר. צורתה רגולרית דמוית מלבן. החלקה פונה בחזית 2 דרומית בת כ-27 מ' לרחוב מבצע קדש, עומקה בממוצע כ-37.5 מ'. בתחום החלקה שתי יחידות דיור הבנויות בקיר משותף.
תת חלקה 2, נשוא השומה, ממוקמת בצידה המזרחי של החלקה. המגרש בעל טופוגרפיה מדרונית המשתפלת מצפון לדרום. 3 בתחום המגרש ממוקם מבנה דו קומתי וותיק, הבנוי בקיר משותף עם היחידה המערבית. המבנה בנוי במתכונת בניה הכוללת: קונסטרוקציית בטון, קירות בלוקים וטיח מותז, וגג בטון שטוח. שטח יחידת הדיור 152.25 מ"ר (מתוכם מרפסות לא מקורות בשטח של 12.56 מ"ר; בהתאם להיתר בניה). בעת הביקור בנכס נמצא כי מצבו הפיזי והתחזוקתי של המבנה טוב.
  • שווי: 3,980 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
מקדם השבחה לשטח עלית גג של 0.7 (כ-2,800 ש"ח למ"ר).

לעיון בפסיקה