מאנה 21

הנכס שבנדון הוא דירת שלושה חדרים הממוקמת בקומה שנייה ואחרונה בבניין מגורים בן שתי קומות מעל קומת קרקע (סך הכל בבניין 3 קומות) ברחוב מאנה 21, קריית מאיר במרכז תל אביב.
שטח הדירה הוא כ- 99 מ"ר לפי מדידה גראפית מתשריט הבית המשותף. שטח הדירה הרשום הוא 69.47 מ"ר. מצב הדירה פשוט ומלאכות הגמר בה מקוריות וכוללות ריצוף טרצו 20X20, דלתות פנים עשויות עץ צבוע, כלים לבנים מקוריים ופשוטים וכו'.
שטח החלקה הרשום הוא 1,571 מ"ר, צורתה מלבנית ולה חזית דרומית באורך של כ- 23 מ' לרחוב מאנה ועומקה הממוצע כ - 50 מ'.
הבניין הוקם בשנות השלושים ובו שתי כניסות. בכל קומה 2 דירות, סה"כ בבניין 12 דירות. הדירה שבנדון ממוקמת בכניסה הדרומית.
בשנת 2008 המבנה הוכרז כמבנה לשימור בתכנית 2650/ב'. בבניין לא מותקנת מעלית ולא מסודרים בתחום החלקה מקומות חניה.
  • דרישת שמאי ועדה: 12,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
אין השבחה!

עלות השימור גבוהה מתרומת התמריצים לשווי הדירה, אני קובע שתכנית 2650/ב' אינה משביחה את הנכס שבנדון. 
יצויין, כי אילו היתה מתקבלת תוצאה שלפיה עלות השימור נמוכה משווי התמריצים, אזי ההפרש ביניהם היה מבטא את ההשבחה העתידית הגולמית ואותה יש לכפול במקדם דחיה עד למימוש הזכויות הצפוי של הזכויות בבניין המשותף. 

לעיון בפסיקה