מאמרים בנושאים שונים


סקירת שנת 2017 בנדל"ן והמלצה לשנת 2018

סקירת שנת 2017, מה צפוי בשנת 2018 והמלצת השקעה לשנה החדשה שנת 2018 כבר ממש עומדת בפתח, וזהו זמן מעולה לסכם בקצרה את מה שהיה בשנה האחרונה בתחום הנדל"ן בארצנו ובעיקר מה צפוי לנו בשנה הקרובה,...

קיבלתם דרישת תשלום היטל השבחה בגין שימוש חורג מהיתר?

פסיקה תקדימית של בית משפט העליון מפסיקה נוהג גביית מיסים עודפת של שנים.

מהן זכויות הבניה הפטורות מהיטל השבחה בת"א?

עיקרי מדיניות לבחינת בקשות להיתרי בניה מכח תמ"א 38 תיקון 3א, בהתאם לפרסום באתר עיריית תל אביב יפו מיום 22.11.2017. עדכון המדיניות העירונית לחיזוק מבנים מכוח תמ"א 38 מובא לאישור הועדה...

איך מחשבים היטל השבחה לשימוש חורג

קיימות מספר דרכים לחישוב גובה היטל ההשבחה, אולם קיימת דרך אחת בלבד המקובלת ומוסכמת על השמאים המכריעים. להלן הסבר ודוגמא לאופן החישוב המקובל: בדוגמא שלפנינו מתואר מקרה של מרתף בשטח של 300 מ"ר,...