הנכס שבנדון ממוקם מעברו המערבי של רחוב למרחב, במערב העיר רמת השרון.
השכונה מאופיינת בבנייה צמודת קרקע מבנייה חדשה וותיקה.
רחוב למרחב הינו דו סטרי, מקשר בקטע הנדון בין מפגש הרחובות ז'בוטינסקי ווייצמן מדרום לבין רחוב קהילת וילנה מצפון.
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל, בין היתר: כבישים סלולים, מדרכות, תאורת רחוב ותשתיות.
החלקה בעלת צורה דמוית טרפז, שטחה הרשום 1,119 מ"ר, פונה בחזית מזרחית לרחוב למרחב. הטופוגרפיה מישורית.
על החלקה ממוקמים שלושה מבני מגורים צמודי קרקע, דו קומתיים המחוברים באופן חלקי בקומת הקרקע. נשוא השומה מהווה היחידה המערבית בחלקה. המבנה נשוא חווה"ד נבנה בשנת 1978 והורחב ב-1987. הבית בנוי בשתי קומות מעל קומת מרתף חלקית עם גג שטוח מבטון. החצר מגוננת וכוללת פרגולה מעל רצפת דק מעץ. מדרום למבנה חניה עילית לא מקורה.
קביעות שווי:
  • ערך: 4,800 ש"ח למ"ר מבונה