כפר סבא

כְּפַר סָבָא היא עיר במחוז המרכז בישראל, אשר הוכרזה כעיר בשנת 1962. שטחה כ- 14 קמ"ר, ונכון לחודש ספטמבר 2019 התגוררו בה כ-110,456 תושבים על 37,613 בתי אב.
כפר סבא היא מרכז מנהל, מסחר, חינוך ושירותי רפואה של אזור דרום השרון, ויש בה מרכז תעשייה גדול. העיר חברה בארגון פורום ה-15.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נכון לסוף 2018, מתגוררים בכפר סבא 100,763 תושבים (מקום 16 בדירוג רשויות מקומיות בישראל). האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של ‎0.7%‏. לפי נתוני הלמ"ס נכון לסוף 2017, לכפר סבא דירוג של 8 מתוך 10, במדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת 2015. השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת סוף 2016 היה 11,963 ש"ח (ממוצע ארצי: 8,913 ש"ח) (ויקיפדיה).

כס/1/1/מ

התכנית קובעת הוראות לבניית מרתפים, גלריות ומחסנים. באזור מגורים א' וב' התכנית מתירה בניית מרתף מתחת למבנה עצמו בשטח שלא יעלה על 50 מ"ר ליח"ד וזאת בנוסף לאחוזי הבניה המותרים על פי...

כס/1/1/גג/א

התכנית תחול על אזורי המגורים הבאים: מגורים ג', מגורים ג' מיוחד, מגורים ב' מיוחד, מסחר עם מגורים. בהתאם להוראות התכנית, שטח עליית הגג בתוך חלל גג הרעפים הנוצר עקב השיפועים יחושב לפי ההשלכה...

החלטת מליאה מיום 08.11.2011

הוחלט להוסיף, בין היתר, לתכניות כס/3/23 ו-כס/3/32/א', שטחי שירות כדלקמן: ביטחון ובטיחות - השטח המזערי הנדרש לפי התקנות בתוספת השטח שמתחת לקירות של מרחב מוגן דירתי; מחסנים דירתיים – עפ"י...

כס/1/1/דג

התכנית קובעת קריטריונים והוראות בניה לדירות גן באזורי המגורים ב' מיוחד, ג' ו- ג' מיוחד, ובין היתר בתנאי כי אין יצירת גינות הגורעת ממתקני החניה הנדרשים ע"י הועדה המקומית; וכי הגובה...

כס/1/1/מ/ג

התכנית קובעת הוראות לבניית מרתפים, כאשר באזורי מגורים א' ו ב' התכנית מתירה בניית מרתף בשטח שלא יעלה על שטח היקף קומת הקרקע מעליו הכולל גם את שטחי השירות על מכלול אחוזי הבנייה המותרים עפ"י...