כס/1/1/מ/ג

התכנית קובעת הוראות לבניית מרתפים, כאשר באזורי מגורים א' ו ב' התכנית מתירה בניית מרתף בשטח שלא יעלה על שטח היקף קומת הקרקע מעליו הכולל גם את שטחי השירות על מכלול אחוזי הבנייה המותרים עפ"י תכניות קיימות. במרתף יותר השימוש למגורים ולמשרדים לבעלי מקצועות חופשיים. גובה המרתף לא יעלה על 2.2 מ', הכניסה תותר רק מתוך יחידת הדיור ללא כניסה נפרדת או עצמאית למרתף. 
מטרות התכנית:
התכנית קובעת הוראות לבניית מרתפים.
מועד קובע: 12-06-2001

הר כנען 45 - 2,200 ש"ח למ"ר מבונה

החלקה הנדונות ממוקמות ברחוב הר כנען 45 במתחם הפארק הממוקם בחלק המזרחי של העיר כפר סבא, מערבית לאזור התעשייה, דרומית לרחוב בן יהודה ומזרחית לרחוב משה דיין. השכונה הנ"ל מאופיינת בבניה של צמודי קרקע...

קרא עוד

אבן גבירול 4 - 2,300 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה את תת חלקה 3 הכולל מגרש בעורף החלקה וצורתו לא רגולרית עם דרך מעבר. המגרש בצמידות לקיר אקוסטי המפריד בין הנכס לכביש 40 ועליו בנוי מבנה חד קומתי שצורתו דמוית מלבן וגגו משופע. חלקה 67...

קרא עוד

דרך השרון 55 - 1,750 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה הינה מחצית חלקה ריקה הממוקמת בצמוד מדרום לכביש 531 וממערב לצומת מל"ל. החלקה נכללת בתחום שטח השיפוט של העיר כפר סבא. מדרום לחלקה 5 הצמודה מדרום – שטחי כפר מלל. שטחי כפר מלל...

קרא עוד

אז"ר 35 - 2,090 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה מהווה מגרש לבנייה צמודת קרקע, הממוקם ברחוב אז"ר 35, פינת רחוב עגנון, בעיר כפר סבא. רחוב אז"ר הינו רחוב מרכזי בעיר כפר סבא החוצה את העיר ממזרח למערב, המגרש גובל מדרום ברחוב...

קרא עוד

רמז 38 - 1,845 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה המכרעת הינו מגרש ועליו בית מגורים חד קומתי בקיר משותף, בשכונת עליה בצפון מערב כפר סבא. השכונה מהווה אזור מגורים ותיק המאופיין בצמודי קרקע ותיקים שבחלקם הורחבו. החלקה הנדונה ממוקמת באגפו...

קרא עוד