כס/1/1/מ

התכנית קובעת הוראות לבניית מרתפים, גלריות ומחסנים.
באזור מגורים א' וב' התכנית מתירה בניית מרתף מתחת למבנה עצמו בשטח שלא יעלה על 50 מ"ר ליח"ד וזאת בנוסף לאחוזי הבניה המותרים על פי תכניות קיימות. גובה המרתף לא יעלה על 2.2 מ'. כמו כן, התכנית מתירה הקמת מחסנים בגבול משותף של דו משפחתי בשטח של 12 מ"ר לכל יח"ד אשר יכללו במסגרת אחוזי הבניה.
 
מטרות התכנית:
התכנית קובעת הוראות לבניית מרתפים, גלריות ומחסנים.
מועד קובע: 29-03-1990

דרך השרון 55 - 613 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה הינה מחצית חלקה ריקה הממוקמת בצמוד מדרום לכביש 531 וממערב לצומת מל"ל. החלקה נכללת בתחום שטח השיפוט של העיר כפר סבא. מדרום לחלקה 5 הצמודה מדרום – שטחי כפר מלל. שטחי כפר מלל...

קרא עוד

אז"ר 35 - 570 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה מהווה מגרש לבנייה צמודת קרקע, הממוקם ברחוב אז"ר 35, פינת רחוב עגנון, בעיר כפר סבא. רחוב אז"ר הינו רחוב מרכזי בעיר כפר סבא החוצה את העיר ממזרח למערב, המגרש גובל מדרום ברחוב...

קרא עוד

רמז 38 - 500 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה המכרעת הינו מגרש ועליו בית מגורים חד קומתי בקיר משותף, בשכונת עליה בצפון מערב כפר סבא. השכונה מהווה אזור מגורים ותיק המאופיין בצמודי קרקע ותיקים שבחלקם הורחבו. החלקה הנדונה ממוקמת באגפו...

קרא עוד

אגרון 9 - 1,000 ש"ח למ"ר מבונה

סביבת הנכס מאופיינת כשכונת מגורים ותיקה במרכז כפר סבא המאופיינת במבני מגורים בני 5-7 קומות. סביבת הנכס כוללת פיתוח עירוני מלא. רחוב אגרון הינו רחוב פנימי ללא מוצא, המקשר בין רחוב ששת הימים לרחוב ויצמן...

קרא עוד

ביאליק 18- 1,000 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה הינה חלקה הממוקמת בעורף ביאליק 18, ועליה מבנה חד קומתי ותיק, במרכז העיר כפר סבא. האזור מאופיין בבניה רוויה בקומות אשר תפסו מקומם של מבנים צמודי קרקע ותיקים. כיום לא קיימת גישה סלולה לחלקה....

קרא עוד

ששת הימים 37 - 320 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה מהווה מגרש בניה למגורים, הידוע כחלקה 416 בגוש 6427, וממוקם ברחוב ששת הימים 37 בעיר כפר סבא. רחוב ששת הימים הינו רחוב המחבר את רחוב טשרניחובסקי במערב עם רחוב סוקולוב במזרח, ועובר במקביל...

קרא עוד

הרצל 35 - 320 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה מהווה מגרש בניה עליו בנוי מבנה מגורים ותיק, הידוע כחלקה 352 בגוש 6439 והממוקם ברחוב הרצל 35 בכפר סבא. רחוב הרצל הינו רחוב חד סטרי, המחבר את רחוב בן גוריון בדרום עם הרחובות הכרמל ובר אילן...

קרא עוד

טרומפלדור 20 - 320 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה הינו מגרש עליו בנוי בניין מגורים ותיק, הידוע כחלקה 246 בגוש 6426 והממוקם ברחוב טרומפלדור 20, בחלק הדרום מערבי של העיר כפר סבא. חוב טרומפלדור הינו רחוב חד סטרי, המחבר את רחוב ארלוזורוב בדרום...

קרא עוד

בן גוריון 36 - 880 ש"ח למ"ר מבונה

המקרקעין נשוא השומה, הידועים כחלק מחלקה 123 בגוש 6426, ממוקמים בפינת הרחובות בן גוריון ורוטשילד, במרכז כפר סבא. רחוב בן גוריון מקביל מדרום לרחוב ויצמן. תחילתו ממזרח ברחוב תל חי וסיומו במערב ברחוב...

קרא עוד

אבן גבירול 4 - 700 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה את תת חלקה 3 הכולל מגרש בעורף החלקה וצורתו לא רגולרית עם דרך מעבר. המגרש בצמידות לקיר אקוסטי המפריד בין הנכס לכביש 40 ועליו בנוי מבנה חד קומתי שצורתו דמוית מלבן וגגו משופע. חלקה 67...

קרא עוד