כס/1/1/גג/א

התכנית תחול על אזורי המגורים הבאים: מגורים ג', מגורים ג' מיוחד, מגורים ב' מיוחד, מסחר עם מגורים.
בהתאם להוראות התכנית, שטח עליית הגג בתוך חלל גג הרעפים הנוצר עקב השיפועים יחושב לפי ההשלכה האופקית על הרצפה של אותו חלק בעליית הגג הגובה מ-1.8מ'. השטח יחושב כמטרה עיקרית ויהיה בנוסף לזכויות המוקנות לצורך המטרה העיקרית בכל תוכנית. השטח הנמוך מ-1.8 מ' יחושב כשטח שירות. 
מועד קובע: 05-08-1993

בן גוריון 36 - 1,100 ש"ח למ"ר מבונה

המקרקעין נשוא השומה, הידועים כחלק מחלקה 123 בגוש 6426, ממוקמים בפינת הרחובות בן גוריון ורוטשילד, במרכז כפר סבא. רחוב בן גוריון מקביל מדרום לרחוב ויצמן. תחילתו ממזרח ברחוב תל חי וסיומו במערב ברחוב...

קרא עוד

גלר 7 - 1,300 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון מהווה מגרש ועליו בית מגורים צמוד קרקע בבניה וותיקה הנמצא ברח' זאב גלר 7 במרכז העיר כפר סבא. רחוב זאב גלר הוא רחוב המסתעף דרומה מרחוב ויצמן ועד כביש 531. הנכס שבנדון ממוקם בקטע שבין...

קרא עוד

ששת הימים 37 - 1,066 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה מהווה מגרש בניה למגורים, הידוע כחלקה 416 בגוש 6427, וממוקם ברחוב ששת הימים 37 בעיר כפר סבא. רחוב ששת הימים הינו רחוב המחבר את רחוב טשרניחובסקי במערב עם רחוב סוקולוב במזרח, ועובר במקביל...

קרא עוד

טרומפלדור 20 - 1,066 ש"ח למ"ר מבונה בחלל גג

נשוא השומה הינו מגרש עליו בנוי בניין מגורים ותיק, הידוע כחלקה 246 בגוש 6426 והממוקם ברחוב טרומפלדור 20, בחלק הדרום מערבי של העיר כפר סבא. חוב טרומפלדור הינו רחוב חד סטרי, המחבר את רחוב ארלוזורוב בדרום...

קרא עוד

הרצל 35 - 1,066 ש"ח למ"ר מבונה בחלל גג

נשוא השומה מהווה מגרש בניה עליו בנוי מבנה מגורים ותיק, הידוע כחלקה 352 בגוש 6439 והממוקם ברחוב הרצל 35 בכפר סבא. רחוב הרצל הינו רחוב חד סטרי, המחבר את רחוב בן גוריון בדרום עם הרחובות הכרמל ובר אילן...

קרא עוד

ביאליק 18- 1,346 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה הינה חלקה הממוקמת בעורף ביאליק 18, ועליה מבנה חד קומתי ותיק, במרכז העיר כפר סבא. האזור מאופיין בבניה רוויה בקומות אשר תפסו מקומם של מבנים צמודי קרקע ותיקים. כיום לא קיימת גישה סלולה לחלקה....

קרא עוד