רובע אלון ממוקם בחלק הצפון מזרחי של העיר רמת השרון, דרומית לרחוב יבנה ולשכונות צמרות וגני הרצליה, מזרחית לרחוב סוקולוב וצפונית לשדרות ביאליק ולשכונת הדר ומערבית לאדמות תע"ש.
השכונה וותיקה ושקטה, מטופחת ומבוקשת למגורים.
השכונה מאופיינת בבניה צמודת קרקע ובבניה רוויה נמוכה.
בשכונה בית ספר יסודי, בית ספר תיכון, גני ילדים, בתי כנסת, מתנ"ס, מרכז קהילתי, משרדי העיריה וגינות ציבוריות.
רחוב ירדן ממוקם בשוליים המזרחיים של הרובע. תחילתו ברחוב אוסישקין במערב וסופו במפרץ חניה במזרח. הרחוב דו סיטרי בקטע שבין רחוב אוסישקין וצבי בנימיני וחד סטרי ממערב למזרח בין רחוב בנימיני וירמוך.
הפיתוח הסביבתי מלא.
חלקה 165 בגוש 6416 בשטח רשום של 585 מ"ר. על החלקה בנויים שני בתי מגורים צמודי קרקע. הנכס נשוא השומה חלקת משנה 2, המהווה את הבית הדרומי הבנוי על מגרש בשטח של 264 מ"ר. הבית ותיק, בן 2 קומות ועליית גג, בנוי שלד בטון, קירות מחופים טיח וגג רעפים משופע. הבית עבר שיפוץ מסיבי ע"י הרוכשים. סטנדרט הגמר גבוה. החצר המשמשת את הבית כוללת שטח מחוץ לגבולות החלקה. 
 
קביעות שווי:
  • ערך: 1,000 ש"ח למ"ר מבונה