הנכס נשוא חוות הדעת מהווה את תת חלקה 3 בחלקה 167 בגוש 6416, הממוקמת ברחוב ירדן 23, בשכונת אלון, רמת השרון. שטח החלקה הרשום בשלמות 986 מ"ר.
שטח הקרקע המיוחס לנכס הנדון 256.4 מ"ר (בהתאם לחלקים ברכוש המשותף - 100/26). החלקה בעלת צורה מלבנית לא רגולרית, ועליה בנויים בית צמוד קרקע חד משפחתי ובית צמוד קרקע דו משפחתי. הנכס נשוא השומה בנוי בקיר משותף בבית המגורים הדו משפחתי, ומהווה את היחידה המזרחית הבנויה על החלקה.
הבית בבנייה ותיקה, בן שתי קומות, בנוי שלד בטון ובלוקים, מחופה טיח ומקורה גג רעפים, בשטח בנוי רשום של 123.2 מ"ר. הבית מוחזק במצב פיזי התואם את גילו (בקומת הקרקע ניכר כי בוצע שיפוץ במהלך השנים).
שכונת אלון ממוקמת בחלק הצפון מזרחי של העיר רמת השרון, מצפון לשכונת הדר וממערב לשטח מפעל תע"ש. מצפון גובלת השכונה בשטח העיר הרצליה, וממערב ברחוב סוקולוב.
רחוב ירדן הינו רחוב ללא מוצא, היוצא מרחוב אוסישקין מזרחה.
הנכס הנדון ממוקם מעברו הצפוני של רחוב ירדן. החלקה גובלת מצפון בחלקה בנויה ובשטח פתוח, ממזרח בגן ילדים עירוני, ממערב ברחוב צבי בנימיני ומדרום ברחוב ירדן.
סביבת הנכס מאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע חד ודו משפחתיים בני קומה עד שתי קומות, חלקם בבניה ותיקה וחלקם בתים ששופצו והורחבו או בתים חדשים שנבנו בשנים האחרונות. באזור פיתוח עירוני מלא.
 
קביעות שווי:
  • ערך: 3,500 ש"ח למ"ר מבונה