הסביבה הינה החלק המערבי של רעננה, בשכונת קרית שרת. בסביבה מבני מגורים צמודי קרקע, בני 1 עד 2 קומות. רחוב פרץ נמצא בין דרך כפר נחמן במזרח ורחוב גאולה במערב. הפיתוח הסביבתי מלא.
הנכס מהווה בית מגורים בקיר משותף, דו קומתי + מבנים וסככות בשטח החצר. הקרקע חלקה 39 בגוש 7652 ממוקמת בצידו הדרומי של רחוב י.ל. פרץ. החלקה בשטח רשום של 1,004 מ"ר קרקע. שטח נטו הינו 699 מ"ר. לשטח צורה דמוית טרפז. המבנה על החלקה קיים מחצית מבית מגורים דו משפחתי, דו קומתי, מקורה בגג רעפים. המבנה המקורי הוקם בתחילת 1950, במסגרת הקמת השכונה כולה. בשנת 1984 הורחב המבנה לשטח כולל של כ- 217 מ"ר.
קביעות שווי:
  • ערך: 2,450 ש"ח למ"ר מבונה