י.ל. פרץ 26 - 500 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה מהווה 20/21 חלקים מחלקת קרקע עליה בנוי בית מגורים חד משפחתי, הידועה כחלקה 57 בגוש 7649, רחוב פרץ 26 בעיר רעננה.
רחוב פרץ הינו רחוב חד סטרי שתחילתו ברחוב וייצמן וסופו ברחוב דרך כפר נחמן, הממוקם בחלק הצפון מערבי של העיר רעננה ועובר מצפון ובסמוך לרחוב וייצמן.
הנכס הנדון מצוי מעברו הדרומי של רחוב פרץ, כ- 90 מ' מערבית למפגש עם רחוב גאולה.
סביבת הנכס מאופיינת בעיקרה בבתי מגורים צמודי קרקע מבנייה ותיקה, לצד מבני ציבור.
מעברו הצפוני של הרחוב מצוי שטח ציבורי מפותח ומגונן.
בסביבה קיים פיתוח ותשתיות עירוניות מלאות. הטופוגרפיה הכללית בסביבה בעלת שיפוע קל היורד מצפון מזרח לכיוון דרום מערב.
בית המגורים המקורי נבנה בשנות ה- 50 של המאה הקודמת. הבית נבנה מבניה קשיחה (בטון ובלוקים) עם גג שטוח מבטון, בשטח של כ- 100 מ"ר. בעת הביקור בנכס נראה כי מתבצעות עבודות שיפוץ יסודי בבית המגורים, כמו כן בעורף הבית קיים מבנה נוסף וסככה.
שטח החלקה הרשום הינו 1,005 מ"ר, בניכוי שטח של 90 מ"ר להרחבת דרך מתקבל שטח נטו של 915 מ"ר.
קביעות שווי:
  • ערך: 500 ש"ח למ"ר מבונה