יהושע בן נון 49

נשוא השומה מהווה בניין מגורים בשלבי בניה (סיום שלד).
הנכס נשוא ההערכה ממוקם בעברו המערבי של רחוב יהשוע בן נון, בתל אביב.
רחוב יהושע בן נון הינו רחוב חד סיטרי לכיוון מזרח, מרוצף באבנים משתלבות עם תאורת רחוב.
רחוב הירקון הינו רחוב חד סטרי לכיוון דרום, סלול באספלט ומרוצף באבנים משתלבות עם תאורת רחוב.
הסביבה מאופיינת בבנייני מגורים ותיקים לצד חדשים בני עד 4 קומות.
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל כבישים סלולים, מדרכות מרוצפות, תאורת רחוב, תשתיות חשמל, מים, ביוב וכיו"ב.
חלקה 679 בגוש 6214 הינה בעלת צורת מלבן עם חזית מזרחית הפונה לרחוב יהושע בן נון באורך של כ -15 מ', עומק של כ- 31 מ' ובשטח רשום של 447 מ"ר.
  • דרישת שמאי ועדה: 25,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
אין השבחה!

בכל הקשור לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, הוראות תכנית תא/3616א' שואבות את כוחן מסעיף 23 לתמ"א 38, ומטרתן הינה התאמת הוראות ועקרונות תמ"א 38 למרקם האורבני של רובע 3 בתל אביב יפו.
במקרה הנדון אין חולק כי עסקינן בפרויקט חיזוק לפי תמ"א 38 ומשכך ברור כי ההוראות הרלוונטיות בתכנית תא/3616א' הינן מכח סעיף 23 לתמ"א.

לעיון בפסיקה