טרומפלדור 34 - 700 ש"ח למ"ר מבונה

המקרקעין נשוא חוות הדעת (הידועים כחלקה 137 בגוש 6794), ממוקמים ברחוב טרומפלדור 34, בשכונת "נווה- מגן", ברמת השרון.
שכונת "נווה-מגן" ממוקמת בחלק הדרומי-מזרחי של העיר רמת השרון, מצפון לכביש מס' 5, ממערב לשכונת "מורשה", ומזרחית לשכונת "נווה-רסקו".
רחוב טרומפלדור מהווה ציר תחבורה מרכזי בשכונה המאופיין בתנועת כלי רכב עירה במרבית שעות היממה, לרבות תחבורה ציבורית (בסמיכות לנשוא השומה ממוקמת תחנת אוטובוס). תחילתו של הרחוב במערב, בכיכר אשר במפגש הרחובות דרך הראשונים, שבטי ישראל והנצח. סיומו במזרח, בכיכר אשר במפגש הרחובות המלכים הזית והתומר.
סביבת הנכס מאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע חד ודו-משפחתיים בני קומה עד שתי קומות, חלקם בבניה ותיקה וחלקם בתים ששופצו והורחבו או בתים חדשים שנבנו בשנים האחרונות.
באזור פיתוח עירוני מלא.
הנכס שבנדון ממוקם בסמוך לכיכר אשר במפגש הרחובות המלכים הזית והתומר. החלקה פונה בחזית מזרחית לרחוב טרומפלדור, מעברו ממוקם מבנה חד קומתי המשמש כמרכז מסחרי שכונתי. מצפון, החלקה גובלת במשעול המחבר בין רחוב טרומפלדור לרחוב נווה רעים, מעברו חלקה בעלת מאפיינים דומים.
שטח החלקה הרשום הינו 1,281 מ"ר. החלקה בעלת צורה מלבנית אי-רגולרית ועליה בית צמוד קרקע וותיק אשר הוקם באמצע שנות ה- 50' של המאה הקודמת. המבנה חד-משפחתי חד-קומתי, עם גג רעפים משופע.
בעת הביקור בנכס, כי מצבו הפיסי והתחזוקתי תואם את גילו. 
קביעות שווי:
  • ערך: 2,430 ש"ח למ"ר מבונה