טרומפלדור 20 - 1,066 ש"ח למ"ר מבונה בחלל גג

נשוא השומה הינו מגרש עליו בנוי בניין מגורים ותיק, הידוע כחלקה 246 בגוש 6426 והממוקם ברחוב טרומפלדור 20, בחלק הדרום מערבי של העיר כפר סבא.
חוב טרומפלדור הינו רחוב חד סטרי, המחבר את רחוב ארלוזורוב בדרום עם רחוב בן גוריון בצפון.
הסביבה מאופיינת בעיקרה בבנייה רוויה של בנייני מגורים ותיקים לצד מספר בתי מגורים צמודי קרקע ותיקים ומבני ציבור.
בסביבה קיים פיתוח עירוני מלא.הטופוגרפיה בסביבת הנכס בעל שיפוע קל היורד מדרום מערב לכיוון צפון מזרח.
החלקה הנדונה בשטח רשום של 779 מ"ר. החלקה ממוקמת מעברו המערבי של רחוב טרומפלדור, שאר גבולותיה פונים לחלקות עליהן בנויים בנייני מגורים בבנייה רווייה.
בחזית החלקה בנוי בניין מגורים ותיק בן 2 קומות.
הבניין בן 2 קומות, וכולל 4 יח"ד (2 יח"ד בכל קומה) - שתי הדירות בקומה העליונה נבנו כתוספת למבנה הקיים בתחילת שנות ה- 60 של המאה הקודמת.
הבניין בנוי מבניה קשיחה עם גג רעפים דו שיפוע.
בעורף החלקה מצוי שטח ריק ופנוי עליו צמחיה.
קביעות שווי:
  • ערך: 1,066 ש"ח למ"ר מבונה בחלל גג