חיסין 6

הסביבה - מרכז העיר תל אביב, במתחם שבין היכל התרבות ותיאטרון "הבימה" במזרח לבין דיזנגוף סנטר במערב, רח' דיזנגוף בצפון ושד' בן ציון בדרום.
רח' חיסין, תחילתו ברח' דיזנגוף, בסמוך לצומת עם המלך ג'ורג', וסופו בשדרות תרס''ט. צורת הרחוב כאות "ו'", במרכזו גינה. הרחוב חד סיטרי מכוון תרס''ט לדיזנגוף. הנכס נשוא השומה ממוקם בחלקו הדרומי של הרחוב, בסמוך לתחילתו. האזור הינו חלק ממתחם עליו חלה תכנית מס' 3616א'.
הבנין - בניין מגורים בן 4 קומות וקומה 5 חלקית, לרבות ק. קרקע חלקית ועמודים. הבנין כולל 14 יח''ד ועבר שיפוץ וכולל מעלית.
הנכס - דירת מגורים בקומה שלישית. שטח הדירה, כפי שנמסר לי הינו כ- 55 מ''ר.
  • דרישת שמאי ועדה: 25,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
  • שווי: 25,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
הואיל ותכנית מס' 3616א' הינה תכנית מכח סע' 23 לתמ''א 38, חל פטור מחובת תשלום היטל מהשבחה מכוחה.
ככל שלא תתקבל העמדה המשפטית, ההשבחה שחלה בנכס שבנידון, בגין אישור תכנית מס' 3616א', הינה בגובה של 3,370 ₪ ליום אישורה.

בתחשיב אומדן ההשבחה הובא בחשבון חיזוק המבנה במיליון ש"ח ופיצוי לדירת הגג בסך של 3,400,000 ש"ח.

לעיון בפסיקה