חוני המעגל 5 - 6,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון ידוע כתת חלקה 1 בחלקה 567 המצויה בגוש 6558 .שטחה הרשום של החלקה הינו 819 מ"ר. הנכס מהווה מחצית החלקה. החלקה בעלת צורה ריבוע, עליה בנוי בית מגורים ותיק בבינוי צמוד קרקע דו-משפחתי הכולל קומת . קרקע בלבד ובשטח בנוי של כ-93 מ"ר.
הנכס הנדון ממוקם ברחוב חוני המעגל 5 בשכונת נווה עמל שבצפון מזרח העיר הרצליה. רחוב חוני המעגל מצוי בין רחוב כצנלסון מצפון-מזרח לבין רחוב צה"ל מצפון-מערב ורחוב יצחק שדה בדרום. הרחוב מאופיין בבתים צמודי קרקע ותיקים בני קומה עד שתי קומות. על הנכס קיים בית מגורים חד קומתי עם גג מבניה קלה. הדירה חודשה לחלוטין.
במגרש עדיין לא הושלמו עבודות פיתוח החצר. הכניסה לנכס הינה באמצעות שביל גישה צר אשר אינו מאפשר מעבר רכבים כפול. בעוף הנכס בנוי מבנה חד קומתי ישן נוסף. הפיתוח הסביבתי מלא.
  • שווי: 6,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה