חומה ומגדל 12

הנכס הנדון מהווה 55% משני המגרשים הארעיים הבאים:
א. מגרש 15 - כולל חזית מזרחית לרחוב נחל איילון 19 ובעל צורה רגולרית דמוית מלבן. על המגרש בנוי מבני פח ולצידם חצר סלולה.
ב. מגרש 16 - כולל חזית מערבית לרחוב חומה ומגדל 12 ובעל צורה רגולרית כמלבן. על המגרש בנוי מבנה חד קומתי ותיק עם גג פח משופע.

הנכס נכלל בחלקה מספר 1 המשתרעת על פני שטח של כ-60 דונם מערבית לנתיבי איילון, ומזרחית לרחוב המסגר, על החלקה בשלמות נבנו בתקופות שונות עשרות מבנים. על החלקה נבנו עשרות מבנים בתקופות שונות. בסביבת הנכס קיימת מצוקת חניה ותנועת כלי הרכב בימי העבודה ערה.

סביבת הנכס במזרח תל אביב, בצמוד וממערב לנתיבי איילון וממזרח לרחוב המסגר בקטע שמצפון לרחוב לה גרדיה ומזרחית למתחם "חסן ערפה".
הסביבה מתאפיינת כאזור מסחרי של שימושים מגוונים למסחר, משרדים בתי מלאכה וכו'. בסביבת הנכס קיים פיתוח עירוני מלא. רחוב חומה ומגדל מהווה דרך פנימית המקבילה לרחוב המסגר ורחוב נחל איילון מהווה גם כן דרך פנימית המקבילה לנתיבי איילון. 
  • שווי: 14,400 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
שווי למ"ר מתייחס לשימושים מעורבים (ולא למגורים בלבד).

לעיון בפסיקה