ז' בחשוון 34 - 3,500 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה חלק מחלקה 73 בגוש 6597, הממוקם בפינת הרחובות ז' בחשון 34 קהילת וילנה, בשכונת "קרית יערים", בחלק המערבי של העיר רמת השרון.
החלקה הנישומה הינה בשטח 1,251 מ"ר רשום, בעלת צורה רגולרית דמויית מרובע ועליה בנויים שני מבנים.
שכונת יערים נחשבת כשכונת מגורים מבוקשת המאופיינת לרוב בבניה של צמודי קרקע עד 2 קומות, לצד בניה מועטה של בניה רוויה.
הנכס הנדון מהווה את המחצית המערבית של החלקה, הינו מגרש מלבני ועליו 2 יח"ד, יח"ד אחת בעלת קומה אחת ויח"ד שנייה שתי קומות. כפי שעולה מיום הביקור יחידות הדיור שופצו בצורה משמעותית. הפיתוח הסביבתי מלא וכולל את כל התשתיות העירוניות הכוללות בין השאר: מים וביוב, טלפון ותקשורת, חשמל, מדרכות משתלבות, תאורת רחוב, כבישים וכו'. האופי הטופוגרפי נוח.
קביעות שווי:
  • ערך: 4,500 ש"ח למ"ר מבונה