ז'בוטינסקי 6

החלקה שצורתה רגולרית דמוית טרפז, בשטח רשום של 438 מ"ר, ושטח נטו של כ- 372 מ"ר, מהווה חלקה פינתית עם חזית צפונית באורך כ- 18 מ' לרחוב ז'בוטינסקי וחזית נוספת מזרחית באורך כ -26 מ' לרחוב זלטופולסקי.
במועד הקובע, מצוי על החלקה בית מגורים וותיק, הכולל יחידת מגורים בקומה א' ויחידה נוספת בקומה התחתונה.
הנכס הנדון מהווה חלקה המצויה מעברו הדרומי של רחוב ז'בוטינסקי פינת רחוב זלטופולסקי, בחלק הצפון מרכזי של העיר תל אביב.
רחוב ז'בוטינסקי הינו רחוב ראשי, המסתעף מרחוב הירקון במערב עד דרך נמיר. רחוב זלטופולסקי מהווה רחוב חד סטרי המקשר בין רחוב ז'בוטינסקי לרחוב ארלוזורוב.
הסביבה הקרובה מהווה את אזור "הצפון הישן" המאופיינת כיום בבנייני מגורים וותיקים, שמרביתם בני 4-3 קומות מעל קומת קרקע/ עמודים.
הפיתוח הסביבתי מלא.

  • שווי: 25,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
תוספת שטח של כ- 154 מ"ר ובריכה. 

לעיון בפסיקה