נשוא השומה הינה חלקה בלתי רגולרית בין רחוב וייצמן לרחוב סשה ארגוב, בשכונת 'נווה זמר' ברעננה. החלקה נכללת בתכנית רע/2015, אשר שינתה יעוד חטיבת הקרקע בתחומה למגורים, תעסוקה וצרכי ציבור.
הסביבה מאופיינת בבניה רוויה של בנייני מגורים חדשים ובמגרשים ריקים.
קביעות שווי:
  • ערך: 9,000 ש"ח למ"ר מבונה