ויצמן 25ב' - 9,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון ממוקם במרכז העיר הרצליה.
רחוב ויצמן הינו רחוב מרכזי המסתעף מרחוב סוקולוב (צומת רחוב השרון- פינסקר- סוקולוב) בצפון מזרח ועד רחוב הרב קוק בדרום.
סביבת המגורים מאופיינת בבנייני מגורים בני 8-3 קומות, רובם בני מעל 40 שנה.
באזור פיתוח סביבתי מלא. פני הקרקע משופעים קלות מדרום לצפון.
על החלקה קיים בניין מגורים בן 3 קומות על עמודים, הכולל שלושה אגפים עם כניסה משותפת מחזית הבניין. הבניין נבנה לפי היתר בשנת 1973. חצר הבניין נמוכה ממפלס הרחוב ומשמשת לחניה כמו גם ניצול חניה בין עמודי הבניין. הנכס הנדון ממוקם באגף האמצעי.
הנכס הנדון הינו דירה מס' 1, דירת מגורים בת 3 חדרים בקומה הראשונה, בשטח רשום של 73 מ"ר ומרפסות בשטח מצטבר של כ-15.5מ"ר.
  • שווי: 9,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה