הנכס הנדון מהווה חלקה המצויה מעברן הדרומי של שדרות ויצמן, בשכונת "גולן", בחלק המרכזי של רמת השרון.
שדרות ויצמן (המשך שד' ביאליק מערבה) מסתעפים מרחוב סוקולוב עד רחוב ז'בוטינסקי.
הסביבה מהווה אזור מגורים וותיק המצוי בחלק המרכזי של העיר רמת השרון, המאופיין ברובו בבניינים בני 3 קומות מעל קומת עמודים לצד בתים צמודי קרקע ומספר מבני ציבור.
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל כבישים סלולים, מדרכות, תאורת רחוב, תשתיות חשמל, מים, ביוב וכיו"ב.
החלקה הינה בשטח רשום של 1,000 מ"ר, בעלת צורה רגולרית מלבנית עם חזית צפונית לשד' ויצמן. על החלקה היה קיים עד לאחרונה בניין מגורים וותיק בן 3 קומות ע"ע הכולל 9 יחידות דיור. נכון למועד הביקור בנכס, הבניין בשלב שלאחר הריסה. המגרש מגודר איסכורית ומצוי בשלבי בנייה התחלתיים. על המגרש מתוכנן בניין מגורים חדש בן 7 קומות (כולל קומת קרקע) + קומת גג, מעל 3 קומות מרתף, סה"כ 21 יח"ד.
קביעות שווי:
  • ערך: 10,500 ש"ח למ"ר מבונה