חלקה 21 בגוש 6442 בשטח רשום של 5,290 מ"ר, צורתה דמוית האות "ו" והיא בעלת חזית לרחוב התכלת.
פני הקרקע מישוריים.
הנכס מהווה חלק מסוים, בשטח של 300 מ"ר, הממוקם בחזית החלקה בחלק הצפון מזרחי שלה.
בתחום החלק הנדון שרידי מבנה שנהרס חלקית ובעורף החלקה פזורים מבנים שונים מבניה קלה.
שכונת הדר ממוקמת במערב העיר הוד השרון, דרומית לרחוב הבנים, מזרחית לרחוב ההכשרות וצפונית לרחוב הפרדס.
השכונה מבוקשת בעלת אופי כפרי, מאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע חדשים לצד ותיקים ובחטיבות קרקע בייעוד חקלאי אשר משמשות לגידולים חקלאיים שונים.
רחוב התכלת מהווה רחוב דו סטרי אשר חוצה את השכונה מדרום לצפון, תחילתו ברחוב הפרדס וסופו ברחוב אנשי בראשית. בקצהו הצפוני ממוקם מתחם בית הספר הדמוקרטי ובריכות המים.
הפיתוח בסביבה מלא. קטע הרחוב הגובל בחלקה הנדונה ללא מדרכה.
קביעות שווי:
  • ערך: 820 ש"ח למ"ר מבונה