השרון 18 - 6,900 ש"ח למ"ר מבונה

נכס שבנדון מהווה דירת מגורים הידועה כתת חלקה 7, בחלקה 260 בגוש 6533. הדירה בקומה השלישית ולה צמוד הגג. הדירה בשטח רשום של 101.15 מ"ר ולה צמוד גג בשטח כולל של כ- 70 מ"ר.

הנכס מצוי ברחוב השרון 18, במרכז העיר הרצליה. רחוב השרון מקשר בין רחוב סוקולוב במצפון מערב לרחוב השולמית מדרום מזרח, כאשר הבנין נמצא בין הרחובות בר אילן מצפון מערב לרחוב העצמאות מדרום מזרח.
הסביבה הינה סביבת מגורים בבנייה רוויה.
הפיתוח העירוני מלא.

נשוא השומה מהווה דירה בבניין המצוי בצדו הדרום מערבי של הרחוב, בעל חזית צפון מזרחית לרחוב השרון. בנין מגורים בן 3 קומות מעל קומת עמודים מפולשת, מכיל 9 יח"ד.
  • שווי: 6,900 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה