השלום 49 - 720 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון נמצא בחלק הצפוני מערבי של רעננה. רחוב השלום ממוקם מצפון ובניצב לרחוב אחוזה הראשי, והינו ללא מוצא ושקט. לקצה הרחוב צורת האות T המאפשרת גישה לשתי החלקות שבקצה הרחוב, כולל החלקה שבנדון. הסביבה הינה למגורים צמודי קרקע בבניה חדישה בצד וותיקה. באזור קיים פיתוח סביבתי הכולל חיבור לתשתיות העירוניות.
חלקה 331 בגוש 6579 ממוקמת בקצה הצפוני ובצידו המערבי של רחוב השלום. החלקה בשטח רשום של 863 מ"ר וצורתה לא רגולרית התואמת לצורת סיום הרחוב. המבנה על החלקה ממוקם מבנה דו משפחתי, דו קומתי, הכולל יחידה מזרחית ויחידה מערבית (פנימית). המבנה רשום כבית משותף הכולל שתי תת חלקות ולכל אחת צמודה קרקע. ליחידה המערבית צמודה קרקע גדולה בהשוואה, הכוללת גם שטח לגישה וחניה מקורה מכיוון קצה רחוב השלום. הנכס הנדון הינו יחידת המגורים המערבית. 
קביעות שווי:
  • ערך: 720 ש"ח למ"ר מבונה