השופטים 29

נשוא השומה מהווה חלקת קרקע בשטח רשום 421 מ"ר.
הנכס הנישום ממוקם בפינת הרחובות אבן גבירול והשופטים, במרכז העיר הישנה תל אביב. רח' אבן גבירול הוא ציר תנועה ראשי המאופיין בשימושים מעורבים של מגורים ומשרדים מעל שטחי מסחר ומרכזי אוכל. רח' השופטים הינו צדדי, המוליך מרח' שמשון לאבן גבירול ומאופיין בבתי מגורים. 
  • שווי: 21,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
הובאה בחשבון דחיה.

לעיון בפסיקה