הר/27

מטרת התכנית הינה קביעת ייעודי קרקע.
מועד קובע: 07-07-2005

צפייה בתקנון  צפייה בתשריט 

משאבים 59 - 3,200 ש"ח למ"ר מבונה

החלקה הנדונה בעלת צורה דמוית מלבן, שטחה הרשום 2,983 מ"ר ושטח נטו 2,455 מ"ר. החלקה פונה בחזית מזרחית לרחוב משאבים. הטופוגרפיה מישורית. החלקה מחולקת ל-6 מגרשים לבנייה צמודת קרקע ובתחומה 3...

קרא עוד