הר/2232

מטרת התוכנית: לאפשר שימושים עיקריים במרתפים באזורי מגורים ולקבוע הוראות בינוי לגביהם.
מועד קובע: 19-04-2013

צפייה בתקנון  צפייה בתשריט 

החורש 5 - 6,550 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס נשוא השומה מהווה מגרש מתוך מתחם הכולל שתי חלקות בשטח כולל של 9,190 מ"ר אשר חולק בהסכם שיתוף לשישה מגרשים. נשוא השומה מהווה את המגרש המערבי ביותר.  המגרש ממוקם על חלקה 479 ,בעל צורה...

קרא עוד

הנוטע 1 - 12,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון הינו חלקת קרקע עליה בנוי בית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי ותיק הממוקם בקרן הרחובות הנוטע והאורנים - כפר שמריהו וידוע כחלקה 256 בגוש 6674. הבית כולל שתי קומות מעל קומת מרתף וכן חדר יציאה לגג...

קרא עוד

המעפילים 18 - 7,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנישום ממוקם ברח' המעפילים בתחום המועצה המקומית כפר שמריהו. הרחוב הוא ציר תנועה ראשי המסתעף מכביש החוף (כביש מס' 2) ומוליך להרצליה מזרח. הישוב מאופיין בבתי מגורים צמודי קרקע ונחשב כיוקרתי...

קרא עוד

הקוצר 8 - 12,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון הוא מגרש ריק ופנוי בשטח של כ- 699 מ"ר המהווה את החלק המזרחי של חלקה 195, ששטחה הרשום הוא 1,446 מ"ר, הממוקמת ברחוב הקוצר במרכז היישוב כפר שמריהו. על המגרש שרשום כתת חלקה מספר 2...

קרא עוד

הקוצר 10 - 12,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון מהווה את המחצית המערבית של חלקה 195 בגוש 6674 הרשומה כתת חלקה 1 (שטח החלקה הרשום בשלמות הוא 1,446 מ"ר). על המגרש בנוי בית מגורים דו קומתי ששטחו כ- 242 מ"ר, שנבנה בראשית שנות...

קרא עוד

הזורע 48 - 12,500 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון, מהווה חטיבת קרקע בשטח של כ- 5 דונם, הכוללת ארבע חלקות צמודות, ממוקם בין הרחובות הזורע (ממערב), התמר (מדרום) והצבעונים (ממזרח), במתחם קרקע הידוע בשם מתחם בית הספר האמריקאי (לשעבר). רחוב...

קרא עוד

החורש 11 - 11,500 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון ממוקם בחלק המזרחי של רחוב החורש בכפר שמריהו, כפר שמריהו ממוקם ממזרח לכביש מס' 2 ולשכונת הרצליה פיתוח, המהווה אזור מגורים בבנייה צמודת קרקע. רחוב החורש שהינו רחוב ראשי, חד סטרי מצפון...

קרא עוד

דרך השדות 48ג' - 10,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון ממוקם ברח' דרך השדות, בחלקו המזרחי של הישוב כפר שמריהו וגובל במסילת הרכבת. הישוב, כפר שמריהו, מאופיין בבנייה צמודת קרקע, עם אוכלוסיה במצב סוציואקונומי גבוה. מיקומו מזרחית לכביש מס'...

קרא עוד

דרך השדות 46 - 12,000 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה הינו מגרש המהווה חלק מחלקה 79 בגוש 6671 והממוקם ברחוב השדות 46 בכפר שמריהו. כפר שמריהו נחשב ליישוב ייחודי ומבוקש למגורים. הנכס ממוקם בחלקו המזרחי של השטח הבנוי בכפר שמריהו, בחטיבת הקרקה...

קרא עוד

דרך השדות 10 - 8,200 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון ממוקם בחלקו הדרום-מזרחי של היישוב כפר שמריהו, מעברו המזרחי של רחוב דרך השדות, החוצה את היישוב לכיוון צפון, ומהווה ציר כניסה ליישוב מדרום, מכיוון רחוב המעפילים. סביבת הנכס מאופיינת בבנייה...

קרא עוד

נורדאו 86 - 8,500 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה הינו בית מגורים חד משפחתי, הבנוי על חלקה 247 בגוש 6666, בשטח רשום של 1,179 מ"ר, הפונה בחזית מערבית כלפי רח' נורדאו 86, בכפר שמריהו. הנכס ממוקם בחלק הדרומי של כפר שמריהו בצמידות...

קרא עוד

הזית 5ב' - 8,500 ש"ח למ"ר מבונה

חלקה 292 בגוש 6665 בשטח רשום של 1,483 מ"ר. צורתה כטרפז הפונה למזרח לרחוב הזית. על החלקה בנויים שני בתי מגורים צמודי קרקע, הרשומים כבית משותף. נשוא השומה מוגדר כתת חלקה מס' 1, ומהווה את צידה...

קרא עוד