הר/2213

התכנית בהתאם להנחיות סעיף 23 בתמ"א 38. התכנית מהווה מסגרת תכנונית וקובעת הנחיות ליישום תמ"א 38 בעיר הרצליה וכפר שמריהו.
בנוסף מעודדת התכנית התחדשות באמצעות הריסת מבנים ישנים ובניית מבנים חדשים תחתם כל ידי תוספת זכויות מעבר לזכויות הניתנות בתמ"א 38.

מטרות התכנית:
​1. תכנית זו הינה בהתאם להוראות סעיף 23 לתמ"א 38.
2. קביעת הוראות שיאפשרו הריסת מבנים ישנים ובניית מבנים חדשים תחתם באמצעות תוספת זכויות בנייה מעבר לזכויות הניתנות בתמ"א 38 לבניינים המבצעים חיזוק.
3. התכנית לא תחול על קוטג'ים כהגדרתם בתכנית זו.
4. קביעת תנאים והוראות למתן היתרים מכוח תכנית זו.

המועד הקובע לחישוב ההשבחה מכוח תכנית הר/2213, הינו יום אישור הבקשה להיתר בוועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון. שמאי הוועדה הסביר כי המועד הקובע נקבע "בהתאם להנחיית היועצת המשפטית לוועדה המקומית, במהלך הנסמכת על שילוב סעיף 4.1.7 לתקנון תכנית הר/2213 ופס"ד אליק רון (רע"א 3002/12)".

ערר רלוונטי
בהתאם לערר (ת"א) 85092/16 הוועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה נ' כרמון מינצר, חברת קרן ק.ר נדל"ן בע״מ, מיום 12.02.2020, נדחה ערעור הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה, על הכרעת השמאי המכריע ארז כהן, בו נקבע כי אין השבחה באישור תכנית זו, שכן הבינוי הקיים בחלקה בשווי העולה משווי המגרש כריק ופנוי, בתוספת זכויות מתמ"א 38. 
בתאריך 19.12.08 ניתנה החלטה בערר הר/0718/8203 הוועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה נ' ליאוניד בריילובסקי בגין התוכנית שבנדון. החלטה זו קבעה שיש לבחון את ההפרש בין מצבי התכנון למרפסות שניתן לסגור בתריסים בלבד על פי תקנות היתר לעבודה מצומצמת לבין שטחים עיקריים אותם ניתן לסגור.

 

צפייה בתקנון  צפייה בתשריט  נספח  מקרא לתשריט 

פינסקר 4

הנכס שבנדון הוא מגרש שעליו בניין מגורים ותיק הכולל שתי קומות מגורים (ק"ק וק"א) ומעל חלל גג רעפים שבו 4 יח"ד (שתי יח"ד בכל קומה). כל אחת מהיחידות בת 3.5 חדרים על פי היתר בניה....

קרא עוד

אלוף אלון יגאל 24 - 8,000 ש"ח למ"ר מבונה

המבקשת יוצגה ע"י שמאית המקרקעין ז'נט אמיר. הנכס מושא הדיון, המהווה בניין מגורים ותיק בגובה 3 קומות על עמודים. הבניין העורפי מהווה בניין מגורים ותיק, שבמועד הביקור בנכס נמצא כי הושלמו בו...

קרא עוד

עזרא הסופר 9-11 - 7,000 ש"ח למ"ר מבונה

המבקשת יוצגה ע"י השמאית ז'נט אמיר. הנכס הינו מבנה מגורים וותיק בן 4 קומות (מעל ק. עמודים מפולשת) הממוקם ברח' עזרא הסופר בחלק המערבי של מרכז העיר הרצליה וידוע כחלקה 314 בגוש 6527. המבנה...

קרא עוד

עזרא הסופר 5-7 - 7,000 ש"ח למ"ר מבונה

המבקשת יוצגה ע"י שמאית המקרקעין ז'נט אמיר. הנכס הינו מבנה מגורים וותיק בן 4 קומות (מעל ק. עמודים מפולשת) הממוקם ברח' עזרא הסופר בחלק המערבי של מרכז העיר הרצליה וידוע כחלקה 315 בגוש 6527....

קרא עוד

בן יהודה 16 - 8,000 ש"ח למ"ר מבונה

המבקשת יוצגה ע"י שמאית המקרקעין ז'נט אמיר. נשוא השומה הינה חלקת קרקע עליה בנוי בניין מגורים ותיק בבניה רוויה, הידועה כחלקה 479 בגוש 6538, רח' בן יהודה 16 במרכז העיר הרצליה. רחוב בן יהודה...

קרא עוד

ארלוזורוב 25 - 9,000 ש"ח למ"ר מבונה

המבקשת יוצגה ע"י שמאית המקרקעין ז'נט אמיר. חלקה 118 בגוש 6539 בשטח קרקע של 1,041 מ"ר. החלקה בעלת צורה רגולרית דמוית טרפז ישר זווית. פני הקרקע גבוהים ממפלס הרחוב. על החלקה בנוי בניין...

קרא עוד

אבן גבירול 37 - 7,500 ש"ח למ"ר מבונה

המבקשת יוצגה ע"י שמאית המקרקעין ז'נט אמיר. הנכס הנדון ידוע כחלקה 61 בגוש 6534. החלקה בעלת צורה מלבן, עליה בנוי בניין מגורים וותיק בבנייה רוויה בן 2 קומות מעל קומה מפולשת, הכולל 4 יח"ד...

קרא עוד

פינסקר 4 - 8,300 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון הוא מגרש שעליו בניין מגורים ותיק, הכולל שתי קומות מגורים ומעל חלל גג רעפים שבו 4 יח"ד (שתי יח"ד בכל קומה). כל אחת מהיחידות בת 3.5 חדרים על פי היתר בניה. הבניין בנוי בבניה רגילה,...

קרא עוד

הס 20 - 8,400 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון הוא מגרש, שעליו בניין מגורים ותיק הכולל שתי קומות מגורים (ק"ק וק"א) שבו 4 דירות, שתיים בכל קומה. כל אחת מהדירות בת 3 חדרים על פי היתר בניה. הבניין בנוי משלד בטון מחופה טיח וגג...

קרא עוד