הר/2029

התחדשות עירונית של שכונת נווה עמל, הרצליה
מועד קובע: 30-04-2015

צפייה בתשריט 

קיבוץ גלויות 91 - 6,400 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס נשוא חוות הדעת מהווה את המגרש הצפון מזרחי בחלקה 625 בגוש 6558, הידוע כתת חלקה 2, בשטח של 631.55 מ"ר (עפ"י תכנית הבקשה להיתר), בכתובת עירונית רחוב קיבוץ גלויות 91, שכונת נווה עמל,...

קרא עוד

קיבוץ גלויות 83 - 6,175 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה המקרקעין הידועים כתתי חלקות 3 ו- 4 ,בחלק מחלקה 627 בגוש 6558 הממוקמת ברחוב קיבוץ גלויות 83, שכונת "נווה עמל" בחלק הצפון מזרחי של העיר הרצליה. החלקה בשטח רשום 2,367 מ"ר, שטח...

קרא עוד

חוני המעגל 5 - 6,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון ידוע כתת חלקה 1 בחלקה 567 המצויה בגוש 6558 .שטחה הרשום של החלקה הינו 819 מ"ר. הנכס מהווה מחצית החלקה. החלקה בעלת צורה ריבוע, עליה בנוי בית מגורים ותיק בבינוי צמוד קרקע דו-משפחתי הכולל...

קרא עוד

בורוכוב 43 - 6,300 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה את היחידה המערבית בבית דו משפחתי ותיק, במגרש ששטחו כ- 782.5 מ"ר עם פני ובמצב תחזוקה ירוד. חצר הקרקע נמוכים כ-0.5 מ' ממפלס הרחוב, בשטח 72 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת. חצר...

קרא עוד

דוד אלעזר 17 - 6,500 ש"ח למ"ר מבונה

המגרש נשוא השומה מהווה את המחצית הצפונית של חלקה מס' 301, תת חלקה 1. שטחה הרשום של החלקה הינו 848 מ"ר, שטח תת חלקה 1 הינו 424 מ"ר. על המגרש בנוי בית מגורים חד-קומתי ותיק בנוי בקיר משותף...

קרא עוד

מורדי הגטאות 40 - 5,850 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון ממוקם בשכונת נווה עמל שהינה שכונת מגורים ותיקה בצפון מזרח העיר, המאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע ותיקים לצד חדשים. רח' מורדי הגטאות הינו רחוב בצורת פרסה המתחיל ומסתיים ברחוב ברל...

קרא עוד