הר/1635/א

מטרות התכנית:
קביעת הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים.
מועד קובע: 14-02-2004

צפייה בתקנון 

בורוכוב 43 - 1,500 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה את היחידה המערבית בבית דו משפחתי ותיק, במגרש ששטחו כ- 782.5 מ"ר עם פני ובמצב תחזוקה ירוד. חצר הקרקע נמוכים כ-0.5 מ' ממפלס הרחוב, בשטח 72 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת. חצר...

קרא עוד

חוני המעגל 5 - 1,450 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון ידוע כתת חלקה 1 בחלקה 567 המצויה בגוש 6558 .שטחה הרשום של החלקה הינו 819 מ"ר. הנכס מהווה מחצית החלקה. החלקה בעלת צורה ריבוע, עליה בנוי בית מגורים ותיק בבינוי צמוד קרקע דו-משפחתי הכולל...

קרא עוד

הגפן 4 - 5,300 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון מהווה את מחציתה המזרחית של חלקה 255 בגוש 6670, ברחוב הגפן 4 בשכונת "נוף ים", בחלק הצפון מערבי של העיר הרצליה. שכונת "נוף ים" ממוקמת מערבית לכביש 2 וצפונית לשכונת...

קרא עוד

שי עגנון 30 - 3,750 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה הינו קוטג' אחד במבנה בן 4 קוטג'ים ברחוב שי עגנון בהרצליה. הסביבה המשתרעת ממערב לדרך ירושלים, מדרום לרחוב העליה השניה וממזרח לרחוב הדר, מאופיינת בבינוי מעורב של קוטג'ים צמודי...

קרא עוד

דוד אלעזר 17 - 1,500 ש"ח למ"ר מבונה

המגרש נשוא השומה מהווה את המחצית הצפונית של חלקה מס' 301, תת חלקה 1. שטחה הרשום של החלקה הינו 848 מ"ר, שטח תת חלקה 1 הינו 424 מ"ר. על המגרש בנוי בית מגורים חד-קומתי ותיק בנוי בקיר משותף...

קרא עוד

מורדי הגטאות 40 - 1,350 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון ממוקם בשכונת נווה עמל שהינה שכונת מגורים ותיקה בצפון מזרח העיר, המאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע ותיקים לצד חדשים. רח' מורדי הגטאות הינו רחוב בצורת פרסה המתחיל ומסתיים ברחוב ברל...

קרא עוד