הר/1635/ה

מטרות התכנית:
שינוי תכנית הר/1635 המאושרת, כך ניתן יהיה לבנות מכוח תכנית זו תוספת של 17 מ"ר ל-23 המ"ר המאושרים ובסך הכל יהיה ניתן לבנות 40 מ"ר. ​התכנית לא תחול על בניינים קיימים אשר הוצא היתר לבנייתם לפני 1980 וניתן להוסיף להם זכויות בניה עפ"י תמ"א 38.
מועד קובע: 17-02-2014

צפייה בתקנון  צפייה בתשריט  נספח 

השרון 18 - 6,900 ש"ח למ"ר מבונה

נכס שבנדון מהווה דירת מגורים הידועה כתת חלקה 7, בחלקה 260 בגוש 6533. הדירה בקומה השלישית ולה צמוד הגג. הדירה בשטח רשום של 101.15 מ"ר ולה צמוד גג בשטח כולל של כ- 70 מ"ר. הנכס מצוי ברחוב...

קרא עוד

העצמאות 81 - 8,300 ש"ח למ"ר מבונה

המקרקעין נשוא חוות הדעת, ידועים כחלקה 366 בגוש 6532, ממוקמים ברחוב העצמאות, במרכז העיר הרצליה. רחוב העצמאות הינו רחוב דו-סטרי, אשר תחילתו ממזרח בדרך ירושלים, וסיומו בהתעקלות דרומה לרחוב הרב קוק....

קרא עוד