הר/160/ת/8

מטרת התוכנית:
הוראות להקמת בריכות שחייה פרטיות באזורי מגורים א' ובאזורי מגורים ב' בבניה צמודת קרקע.
לתוכנית תקנון בלבד (ללא תשריט).
מועד קובע: 04-09-1988

צפייה בתקנון 

התכלת 33 - 820 ש"ח למ"ר מבונה

חלקה 21 בגוש 6442 בשטח רשום של 5,290 מ"ר, צורתה דמוית האות "ו" והיא בעלת חזית לרחוב התכלת. פני הקרקע מישוריים. הנכס מהווה חלק מסוים, בשטח של 300 מ"ר, הממוקם בחזית החלקה בחלק הצפון...

קרא עוד