הר/160/ת/4

מטרת התוכנית:
הוראות לבניית מרתפים, הנחיות, מיקום ושטח בנייני עזר באזורי מגורים א', גודל מינימאלי באזורי מסחר ותעשיה ומלאכה - שינויים, בניה בקיר משותף.
לתכנית תקנון בלבד (ללא תשריט).
מועד קובע: 04-09-1988

צפייה בתקנון 

התכלת 33 - 670 ש"ח למ"ר מבונה

חלקה 21 בגוש 6442 בשטח רשום של 5,290 מ"ר, צורתה דמוית האות "ו" והיא בעלת חזית לרחוב התכלת. פני הקרקע מישוריים. הנכס מהווה חלק מסוים, בשטח של 300 מ"ר, הממוקם בחזית החלקה בחלק הצפון...

קרא עוד