הר/1202

מטרות התוכנית:
הקמת שכונת מגורים הכוללת 4,217 דירות ומתחם תעסוקה.
הקצאת מגרשים למבנים ומוסדות ציבור, מסחר, ספורט ונופש, בית קברות, חניון, תעשיה עתירת
ידע, שטחים ציבוריים פתוחים ומתקנים הנדסיים.
מועד קובע: 04-01-2016

צפייה בתקנון  צפייה בתשריט  נספח בינוי 

צפונית לרחוב ויצמן - 3,000 ש"ח למ"ר קרקע

חלקה 38 בגוש 6409 מהווה חלקה רגולרית בשטח 4,410 מ"ר. הגישה לנכס מתבצעת בשביל עפר מרח' כינרת, בסמוך לדרך מס' 531, שהמשכו עובר מתחת לדרך זו ומקשר את הוד השרון עם כפר סבא. על החלקה בנויים...

קרא עוד

מזרחית לרחוב נטעים - 2,500 ש"ח למ"ר קרקע

חלקה 135 בגוש 6410 שבנדון, מהווה חלק מחטיבת קרקע חקלאית בצפון מזרח העיר הוד השרון, בשטח כולל של כ- 1,287 ד'. חטיבת הקרקע ממוקמת מדרום לכביש 531, ממערב ומצפון לשכונת גיל עמל וממזרח לרח' אסירי...

קרא עוד

מזרחית לרחוב כנרת - 2,635 ש"ח למ"ר קרקע

הנכס הנדון מהווה חלק מחלקה 23 שבגוש 6410, הכלולה במתחם תכנית הר/1202. המתחם ממוקם דרומית לדרך מס' 531, וממערב לכביש מס' 40, בחלק הצפון מזרחי של הוד השרון. חלקה 23 הנדונה מהווה חלקה מישורית...

קרא עוד

מזרחית לרחוב כנרת - 2,500 ש"ח למ"ר קרקע

החלקות שבנדון מהוות חלק מחטיבת קרקע חקלאית בצפון מזרח העיר הוד השרון, ששטחה הכולל הינו כ- 1,287 ד'. חטיבת הקרקע ממוקמת מדרום לכביש 531, ממערב ומצפון לשכונת גיל עמל וממזרח לרח' אסירי ציון....

קרא עוד