הר/1002

מטרות התוכנית:
לרכז ולאחד הוראות לחדרי יציאה לגג, עליות גג, פרגולות, מבני שרות עיליים למטרות אחסנה/חניה, מרתפים לכל מרחב תכנון הדרים.
לקבוע הנחיות בניה ולהגדיר זכויות בניה.
לתכנית תקנון בלבד (ללא תשריט).
מועד קובע: 11-06-2003

צפייה בתקנון 

המנחם 7 - 3,000 ש"ח למ"ר מבונה

חלקה 706 בגוש 6442 בשטח רשום של 876 מ"ר, בעלת צורה רגולרית דמוית מלבן, עם חזית צפונית לרחוב המנחם, כאשר סמטת אבן מקיפה את החלקה ממזרח ומדרום. על החלקה מבנה תלת משפחתי (3 יח"ד צמודות קרקע, דו...

קרא עוד

ש"י עגנון 10 - 3,500 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון מהווה מגרש ריק המיועד לבניה למגורים בשטח של 308 מ"ר, ומהווה המחצית המזרחית בחלקה 1020 בגוש 6455, רחוב ש"י עגנון 10, שכונת רמתיים, הוד השרון. רחוב ש"י עגנון הינו רחוב הולנדי...

קרא עוד

התכלת 33 - 3,800 ש"ח למ"ר מבונה

חלקה 21 בגוש 6442 בשטח רשום של 5,290 מ"ר, צורתה דמוית האות "ו" והיא בעלת חזית לרחוב התכלת. פני הקרקע מישוריים. הנכס מהווה חלק מסוים, בשטח של 300 מ"ר, הממוקם בחזית החלקה בחלק הצפון...

קרא עוד